Lexolino Musik Nationalhymnen Afrika B Musik Nationalhymnen Afrika A Musik Nationalhymnen Afrika D

Botswanische Nationalhymne

  

Botswanische Nationalhymne


Land: Botswana
Titel: Fatshe leno la rona ("Gesegnet sei dies edle Land")
Text: Kgalemang Tumedisco Motsete
Komponist: Kgalemang Tumedisco Motsete
Nationalhymne seit: 1966

Originaltext:

Fatshe leno la rona,
Ke mpho ya Modimo,
Ke boswa jwa borraetsho;
A le nne ka kagiso.

REFRAIN:

Tsogang, tsogang! banna, tsogang!
Emang, basadi, emang, tlhagafalang!
Re kopaneleng go direla
Lefatshe la rona.

Ina lentle la tumo
La chaba ya Botswana,
Ka kutlwano le kagisano,
E bopagantswe mmogo.

REFRAIN

Übersetzung:

unbekannt


x
Ideen Selbstständigkeit zu Hause

Bestens Informiert mit den richtigen Ideen zur Selbstständigkeit worden.
Wähle aus den Ideen:

Mit den passenden Ideen zur Selbstständiket gehts los.
© Ein Service der Nexodon GmbH